Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học

TT

Học vị, Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Lý lịch

Khoa học

1


TS. Nguyễn Quang Huy

Phó Viện trưởng-Giám đốc TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và Nguồn lợi thủy sản

Chủ tịch Hội đồng

Tải về

2

TS. Đặng Thị Lụa

Phó Giám đốc TT Quan trắc

Phó CT Hội đồng

Tải về


3


ThS. Kim Thị Thoa


Phó Trưởng phòng Khoa học-HTQT-Đào tạo


Ủy viên - Thư ký

Tải về


4


TS. Trần Thị Thúy Hà


Phó Giám đốc TT Công nghệ sinh học thủy sản


Ủy viên

Tải về

5

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền


Trưởng phòng thuộc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc 

Ủy viên

Tải về

6

TS. Lê Văn Khôi


Phó Giám đốc TT Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên

Tải về

7

ThS. Hoàng Nhật Sơn


Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc 

Ủy viên

Tải về

8

TS. Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam

Ủy viên
14/06/2012