Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2011-2015


Ngày 8/4/2011 Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I đã ký quyết định số 102/QĐ-VTSI về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nhiệm kỳ 2011-2015. Hội đồng Khoa học Viện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Quy chế, quy chế của Viện đã ban hành.

Danh sách Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nhiệm kỳ 2011-2015 theo quyết định số 102/QĐ-VTSI như sau:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

TS Phan Thị Vân

Phó Viện trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

TS Trần Đình Luân

Phó Viện trưởng

Phó CT Hội đồng

3

TS Nguyễn Hữu Ninh

Phó Viện trưởng

Phó CT Hội đồng

4

TS Bùi Thế Anh

Trưởng phòng Nguồn lợi và Khai thác nội địa

Ủy viên

5

ThS Võ Văn Bình

Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc

Ủy viên

6

ThS Trần Thị Kim Chi

Nghiên cứu viên, TT Nghiên cứu TS nước lạnh

Ủy viên

7

TS Trần Thị Thúy Hà

Trưởng phòng Di truyền- Chọn giống

Ủy viên

8

ThS Nguyễn Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu TS nước lạnh

Ủy viên

9

ThS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng thuộc TT quốc gia giống Hải sản

Ủy viên

10

TS Ngô Thị Thúy Hường

Nghiên cứu viên, Trung tâm Quan trắc

Ủy viên

11

TS Nguyễn Quang Huy

Phó Phân viện trưởng, Phân viện Bắc Trung Bộ

Ủy viên

12

ThS Trần Thế Mưu

Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản

Ủy viên

13

ThS Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Trưởng phòng Quản lý KH- TT- HTQT- ĐT

Ủy viên

14

TS Trương Trọng Nghĩa

Nghiên cứu viên chính, TT Ninh Thuận

Ủy viên

15

TS Trần Văn Nhường

Nghiên cứu viên, phòng Quản lý KH- TT- HTQT- ĐT

Ủy viên

16

ThS Nguyễn Thị Diệu Phương

Phó Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm

Ủy viên

17

ThS Mai Văn Tài

Giám đốc Trung tâm Quan trắc

Ủy viên

18

ThS Chu Chí Thiết

Phân viện trưởng Phân viện Bắc Trung Bộ

Ủy viên

19

ThS Kim Thị Thoa

Phó Trưởng phòng Quản lý KH- TT- HTQT- ĐT

Ủy viên

20

TS Nguyễn Văn Tiến

Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm

Ủy viên

21

ThS Nguyễn Đức Tuân

Phó Trưởng phòng Nguồn lợi và Khai thác nội địa

Ủy viên

22

ThS Trần Anh Tuấn

Giám đốc Trung tâm QG giống thủy sản nước ngọt

Ủy viên

20/04/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày