Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Thị Kim Thoa

Học vị: Cử nhân Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: thoavp@ria1.org

Thông tin chi tiết: sẽ cập nhật

Lịch công tác: