Thông tin nhân sự

Họ tên: Mai Phương

Học vị: Trung cấp Văn thư lưu trữ

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: vanphong@ria1.org