Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin