Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Tiến Chung

Học vị: Trung cấp

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tienchung@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh