Thông tin nhân sự

Họ tên: Vũ Thị Trang

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vttrang@ria1.org

Địa chỉ: 180 Lý Nhân Tông - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: