Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hùng Hải

Học vị: Cử nhân tin học

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hunghai@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: sẽ cập nhật
Lịch công tác: