Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Đức Thống

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenducthong@ria1.org