Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Đức Thống

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ giống

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenducthong@ria1.org