Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Long Phượng

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tlphuong@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: Lịch công tác