Thông tin nhân sự

Họ tên: Phan Thị Trầm

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pttram@ria1.org