Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Bá Khánh

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: bakhanh@ria1.org