Thông tin nhân sự

Họ tên: Hồng Bá Nghĩa

Học vị: Trung cấp

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: banghia@ria1.org

Địa chỉ: TX Cửa Lò - Nghệ An