Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Văn Đức

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ nuôi thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vanduc@ria1.org

Địa chỉ: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh