Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Môi trường và Bệnh thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin