Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ sản phẩm

Sản phẩm của đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc

Mô tả chi tiết

- Cá biển giống các loại, tôm sú bố mẹ sạch bệnh, hàu Thái bình dương giống và hàu bố mẹ, tôm chân trắng giống.

- Chuyển giao công nghệ về sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song các loại, cá giò, cá hồng vân bạc, cá rô biển, hàu thái bình dương, hàu cửa sông, tu hài, ngao.

- Công nghệ nuôi tôm theo biofloc, công nghệ sản xuất giống tôm chân trắng bố mẹ sạch bệnh.

Liên hệ: Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc