Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cung cấp Tảo Haematococcus pluvial

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Tảo  Haematococcus pluvialis chứa nhiều astaxanthin.  Astaxanthin là 1 loại carotenoid, một nhóm sắc tố hiện diện trên một số loài thủy sản, tạo cho cơ, da và trứng thủy sản có màu vàng, cam hay đỏ…Ngoài ra các hợp chất có trong 2 loài tảo này có thể giúp kích thích khả năng kháng bệnh của cơ thể.
Cung cấp giống, tư vấn kỹ thuật nhân giống, môi trường nuôi, chiết xuất Astaxanthin và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay Phòng Môi trường – TT Quan trắc đang nuôi sinh khối và lưu giữ giống 2 loài tảo này trên môi trường thạch và lỏng.

Liên hệ: Lê Trọng Giao; DTDĐ:0978335799; DTCĐ:0438785748; Email:giaobio@ria1.org