Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tư vấn, chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm Cá Trắm đen

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Chuyên gia tư vấn

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá Trắm đen bằng thức ăn công nghiệp đạt năng suất 7 tấn/ha; cỡ cá >3 kg/con.
- Cung cấp cá Trắm đen giống nhỏ: 20 -1000 g/con. 

Liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Phương (0902.152.701)