Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm về vi sinh

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm về vi sinh (vi khuẩn tổng số, Staphilococcus aureus, Fecal Coliform, E.coli, Salmonelle, Vibrio cholerae ).

Liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Phương (0902.152.701)

             

Một số hình ảnh về sản phẩm