Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Công nghệ nuôi cá ruộng

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ nuôi cá ruộng: 1 lúa 1 cá, 2 lúa 1 cá.
- Kỹ thuật quản lý sâu hại tổng hợp IPM bằng công nghệ nuôi cá ruộng.

Liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Phương (0902.152.701)