Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Thức ăn thủy sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

- Tư vấn thiết lập công thức thức ăn cho cá nước ngọt, cá biển, cá hồi cá tầm.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn sản xuất thức ăn cho cá nước ngọt, cá biển, cá nước lạnh.
- Phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng: Protein, lipid, carbohydrate, chất xơ, độ ẩm, tro, acid amin.

Liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Phương (0902.152.701)