Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tập huấn kỹ thuật

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Tập huấn

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

Cung cấp dịch vụ tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực sau:
- Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
- Kỹ thuật nuôi thâm canh một số đối tượng đặc sản: Cá Trắm đen, cá rô phi, cá rô đầu vuông, cá trê đồng, chép chọn giống, ếch đồng, 
- Kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm
- Kỹ thuật quản lý sức khỏe trong nuôi thủy sản.
- Kỹ thuật chế biến thức ăn và kỹ thuật cho ăn trong nuôi trồng thủy sản qui mô nhỏ.
- Kỹ thuật nuôi cá ruộng
- Kỹ thuật nuôi và sinh sản cá Hồi, cá Tầm
- Kỹ thuật nuôi cá lồng
- Kỹ thuật nuôi tôm đa chu kỳ đa ao

Liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Phương (0902.152.701)