Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Xét nghiệm mẫu bệnh ở ĐVTS và tư vấn biện pháp phòng, trị bệnh

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Xét nghiệm mầm bệnh ở con giống, tư vấn người nuôi có thể lựa chọn con giống có chất lượng tốt
Xét nghiệm bệnh trên tôm, cá nuôi giúp đưa ra cảnh báo và tư vấn biện pháp phòng trị bệnh

Liên hệ: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org