Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tập huấn về các phương pháp phân tích kim loại nặng trong nước, bùn đáy và cá

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Tập huấn

Sản phẩm của tác giả: TS. Ngô Thị Thuý Hường

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết


Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp và kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong mẫu nước, bùn đáy và động vật thuỷ sản (cá, tôm, ngao, sò, cua…) cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác có nhu cầu. Các phương pháp thu thập, chuẩn bị mẫu cho phân tích kim loại nặng sẽ được đào tạo.

Liên hệ: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, TS. Ngô Thị Thuý Hường 0914028414.