Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cung cấp giống cá hồi vân, cá tầm và cá hồi bạc

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Mô tả chi tiết

- Cung cấp giống cá hồi vân có nguồn gốc từ Phần Lan, được nghiên cứu chọn giống phù hợp vứi điều kiện nuôi của Việt Nam, giống cá hồi vân thành thục muộn…

- Cung cấp giống cá tầm Nga, cá tầm Siberi… đảm bảo chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ.

Liên hệ: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688