Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cung cấp cá hồi vân và cá tầm thương phẩm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Mô tả chi tiết

- Cung cấp cá hồi vân thương phẩm cỡ 1,0 – 2,5kg

- Cung cấp cá tầm thương phẩm cỡ 2,0kg – 8kg

Liên hệ: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688