Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ phân tích mẫu bệnh cá hồi, cá tầm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Mô tả chi tiết

Nhận phân tích mẫu bệnh trên cá hồi, cá tầm. Tư vấn phòng và trị một số bệnh do ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá hồi vân và cá tầm.

Liên hệ: Văn phòng: 0202216514; Trần Thị Kim Chi : 0912476257.