Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tư vấn, chuyển giao công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá hồi vân, cá tầm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Chuyên gia tư vấn

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Mô tả chi tiết

Tư vấn, chuyển giao công nghệ ương, nuôi thương phẩm cá hồi vân, cá tầm cho các địa phương và các doanh nghiệp tại các tỉnh phía Bắc.

Liên hệ: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688