Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cung ứng giống thủy sản tại Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của tác giả: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản

Sản phẩm của đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Mô tả chi tiết

Cung cấp giống cá bột, cá hương, cá giống các loại: Cá chép, Rô phi, Trắm đen, cá Lăng, cá Chiên, Chạch chấu và các loại cá truyền thống khác

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149