Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Phân tích SNP bằng PCR-RFLP

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

-        Xác định mối liên kết giữa đa hình SNP với tính trạng quan tâm, các đoạn gen chứa SNP được khuếch đại sử dụng mồi đặc hiệu và cắt bởi các enzyme giới hạn đặc trưng.

-        Hỗ trợ Khách hàng trong việc đọc kết quả, phân tích dữ liệu của phân tích đoạn.

-        Phương pháp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Một số hình ảnh về sản phẩm

Phân tích SNP

Phân tích SNP