Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin sinh phổ biến dùng trong sinh học phân tử

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

-        Các phần mềm phổ biến dùng trong xử lý số liệu phân tích đoạn (genotyping) như: GenMarker, GenMapper

-        Các phần mềm phổ biến dùng trong xử lý số liệu giải trình tự (sequencing) như: Bioedit, Finch TV, Mega

-        Các phần mềm phổ biến dùng trong phân tích số liệu di truyền: Genepop, PopGen, Arlequin, Structure, Microsatellite tool kit, GenAlex, Cervus, Colony, Genchecker, DnaSP, Network,…

-        Các phần mềm, công cụ phân tích online trên NCBI, BOLD, EBI,…

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Một số hình ảnh về sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin sinh

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin sinh