Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Công nghệ sản xuất giống cá Chạch sông

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

-          Trung tâm Công nghệ sinh học Thủy sản là đơn vị tiên phong trong khép kín quy trình sản xuất xuất giống cá Chạch sông.

-          Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Chạch sông: Kỹ Thuật tuyển chon, nuôi vỗ cá bố mẹ; kỹ thuật sinh sản nhân tạo; kỹ thuật quản lý môi trường ương nuôi; kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá hương và cá hương lên cá giống.

-          Cung cấp con giống cá Chạch sông chất lượng cho hộ nuôi, cỡ 7-8 cm/con; cỡ 10-12 cm/con.

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Một số hình ảnh về sản phẩm

Cá chạch

Cá chạch