Đề tài, dự án

Dự án nhập công nghệ sản xuất giống tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii phục vụ phát triển vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu ở các tỉnh phía Bắc
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Lương
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: Sở NN & PTNT Phú Thọ; Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc; Chi cục Thủy sản Ninh Bình
Kinh phí: 1,452,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: Trung tâm Khuyến ngư QG
Địa điểm: Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình
Tóm tắt nội dung:
  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật học tập, ứng dụng kinh nghiệm sản xuất giống tôm hùm nước ngọt của Trung Quốc vào thực tế của miền Bắc Việt Nam, cải tiến kỹ thuật phù hợp để đạt hiệu quả.
  • Nhập đàn tôm bố mẹ: cán bộ kỹ thuật Việt Nam cùng với cán bộ kỹ thuật Trung Quốc tuyển chọn, nhập nội 4000kg tôm bố mẹ làm vật liệu sản xuất.
  • Thực hành: i) Nuôi vỗ, sinh sản trong bể xi măng; ii) Nuôi sinh sản trong ao đất, chọn các vùng ngập nước có nhiều thực vật thủy sinh cho tôm sinh sản bán nhân tạo và sinh sản phát triển tự nhiên; iii) Đánh giá hiệu quả hai loại thức ăn nuôi tôm bao gồm: thức ăn công nghiệp và cá tạp; iv) Xác định khẩu phần ăn, ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng của tôm, tỷ lệ sống, năng suất và chất lượng tôm giống; v) Xác định các yếu tổ môi trường nuôi tôm (t0, pH, NH3, COD, NO2, H2S, ...); vi) Kiểm tra nấm, ký sinh trùng, bệnh tôm để có biện pháp phòng trị.
Mục tiêu:
  • Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Dự án và các tỉnh tham gia thực hiện dự án nắm được kỹ thuật sản xuất giống tôm hùm nước ngọt để ứng dụng vào sản xuất.
  • Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.
  • Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống tôm hùm nước ngọt.
Kết quả đạt được:
  1. Đã áp dụng kỹ thuật của Trung Quốc nuôi vỗ và cho tôm Hùm nước ngọt sinh sản trên bể xây bằng thức ăn công nghiệp và cá tạp được 148.667 con tôm giống.
  2. Nuôi và cho tôm sinh sản trong ao đất và ao sinh thái được 4 triệu con giống.