Đề tài, dự án

Dự án nuôi thương phẩm cá lăng chấm tại Nghệ An
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Như Sỹ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 377,800,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2012
Địa điểm: Nghệ An
Mục tiêu:
  • Xây dựng thành công mô hình nuôi cá Lăng chấm đạt năng suất 8 – 10 tấn/ha, sản lượng đạt 1,6 - 2,0 tấn, cỡ cá thu hoạch 0,85 – 1,3kg con, tỉ lệ sống 90%.
  • Đào tạo được 3 – 4 cán bộ kỹ thuật và 1 - 2 hộ dân nắm vững và làm chủ kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm.
Kết quả đạt được:
  1. Dự án đã tổ chức tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ trong nuôi cá Lăng chấm thương phẩm và đào tạo được 04 cán bộ kỹ thuật và 01 hộ dân nắm vững quy trình kỹ thuật thiết kế và chuẩn bị ao nuôi; vận chuyển cá giống; sản xuất thức ăn chế biến và thức ăn bổ sung; theo dõi và quản lý môi trường ao nuôi; quản lý và chăm sóc cá.
  2. Qua sản xuất thử nhiệm cho thấy, điều kiện môi trường và khí hậu ở Nghệ An thích hợp cho cá Lăng chấm sinh trưởng và phát triển. Đã tổ chức xây dựng mô hình nuôi cá Lăng chấm đạt hiệu quả cao.
  3. Dự án bước đầu đã xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm phù hợp với điều kiện sinh thái tại Nghệ An, với các chỉ tiêu kỹ thuật: Cỡ cá thu hoạch trung bình 0,97 kg/con, tỷ lệ sống 94%, năng suất 9,12 tấn/ha, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 7,1.
  4. Dự án đã sản xuất được 1.824 kg cá Lăng chấm thương phẩm, đáp ứng được mục tiêu đề ra (từ 1.600 – 2.000 kg) sau khi kết thúc dự án.