Đề tài, dự án

Nghiên cứu bảo quản tinh cá góp phần chủ động sản xuất giống và nâng cao năng suất thủy sản
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Kim Diệp
Học hàm, học vị: Cử nhân
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: Trại thực nghiệm Cửa Lò, Nghệ An và Viện Hải Sản Hải Phòng
Kinh phí: 100,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2000
Năm kết thúc: 2002
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Trại thực nghiệm Cửa Lò, Nghệ An và Viện Hải Sản Hải Phòng
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu bảo quản tinh một số loài cá nuôi nước ngọt (chép, trắm, trôi ấn, rô phi).
  • Nghiên cứu bảo quản tinh một số loài cá quý hiếm và cá nuôi biển.
Mục tiêu:
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản tinh một số loài cá có giá trị kinh tế giúp cho việc sản xuất giống nhân tạo, bảo tồn quỹ gen thủy sản và thực hiện các chương trình lai tạo chọn giống cá.
Kết quả đạt được:
Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản

  1. Quy trình bảo quản tinh 7 loài cá nuôi (5 loài cá nuôi, cá lăng và 1 loài cá biển).
  2. Có 7 bộ mẫu tinh cá bảo quản lạnh.