Đề tài, dự án

Nâng cao thực hành nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ tại các hộ gia đình
Mã đề tài dự án: LOA-FAVIE 45/2012-UNJP/VIE/039/SPA
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Vân
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Cơ quan phối hợp: Sở NN&PTNT
Kinh phí: 37.000 USD
Năm bắt đầu: 2012
Năm kết thúc: 2013
Nguồn vốn: Tổ chức Nông - Lương Liên Hợp Quốc (FAO)
Địa điểm: Đắk Lắk, Kon Tum và Điện Biên
Tóm tắt nội dung:
  • Với mục tiêu tăng hàm lượng protein trong thức ăn hàng ngày cho người dân địa phương bằng các sản phẩm thủy sản thông qua việc nâng cao thực hành nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ tại các hộ gia đình, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Viện I) kết hợp với các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT), dưới sự tài trợ của Tổ chức Nông - Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã thực hiện chương trình hỗ trợ an ninh lương thực và xây dựng mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ tại các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum và Điện Biên.
Mục tiêu:
Mục tiêu chung:
  • Tăng hàm lượng protein trong thức ăn hàng ngày cho người dân địa phương bằng các sản phẩm thủy sản thông qua việc nâng cao thực hành nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ tại các hộ gia đình.

Mục tiêu cụ thể:  
  • Hỗ trợ 12 mô hình trình diễn
  • Tiến hành thực hiện 6 khóa đào tạo tại 6 địa điểm nuôi với 60 hộ dân sẽ được đào tạo kỹ thuật nuôi để có thể áp dụng cho ao nuôi của hộ gia đình.


Kết quả đạt được:
  1. Dự án đã thực hiện được đầy đủ các nội dung trong đề cương được FAO phê duyệt bao gồm triển khai được 12 mô hình chính và 48 mô hình vệ tinh tại 6 địa điểm nuôi cá tại những vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn thuộc 3 tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum và Điện Biên. Tất cả những hộ nuôi cá thuộc mô hình trình diễn và vệ tinh đều được tập huấn các quy trình kỹ thuật nuôi và được hỗ trợ thức ăn, con giống cá cũng như cung cấp các ngư cụ để kiểm tra và thu hoạch cá.
  2. Cán bộ của dự án đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong suốt quá trình thực hiện dự án để giúp bà con nuôi cá được tốt.
  3. Các mô hình tham gia dự án đã nắm được quy trình kỹ thuật và nuôi cá thành công, tuy tốc độ sinh trưởng của cá chưa cao nhưng một số hộ gia đình đã có cá làm thức ăn góp phần tăng cường protein để cải thiện bữa ăn trong gia đình và bán cho các hộ xung quanh.
  4. Dự án đã làm thay đổi được cách suy nghĩ của đồng bào dân tộc nơi đây hiểu biết về kỹ thuật nuôi cá là phải cho cá ăn và chăm sóc chứ không phải chỉ thả cá, dự án bước đầu đã giúp cho bà con có thêm thực phẩm để cải thiện bữa ăn hàng ngày.
  5. Dự án thành công đã phát động được phong trào nuôi thủy sản ở những vùng đặc biệt khó khăn, dần từng bước giúp bà con tự túc được nguồn thực phẩm trong gia đình của mình, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số.
  6. Dự án sau một thời gian thực hiện đã có một số hộ dân xung quanh các mô hình nuôi đã tự động đào đắp ao để nuôi cá theo dự án và đề nghị đựơc cấp cá để nuôi.