Đề tài, dự án

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm cá hồi vân và cá tầm
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Trọng, Đinh Văn Trung
Học hàm, học vị: Kỹ sư; Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 2,002,910,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2008
Nguồn vốn: Ngân sách SNMT
Tóm tắt nội dung:
  • Thí nghiệm nuôi cá hồi vân và cá tầm thương phẩm trong bể composite quy mô nhỏ.
  • Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, lập công thức thức ăn và sản xuất thức ăn cho cá hồi vân và cá tầm.
  • Thí nghiệm nuôi cá hồi vân và cá tầm thương phẩm trong 3 hệ thống: bể composite, ao xây và lồng lưới trên hồ bằng thức ăn tự chế và thức ăn ngoại nhập.
  • Bước đầu theo dõi khả năng phát dục của cá hồi vân trong các hệ thống nuôi thương phẩm vào cuối năm thứ 2 để làm tiền đề cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo tiếp theo.
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá hồi vân và cá tầm thương phẩm.
  • Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá hồi vân và các bệnh thường gặp trong sản xuất giống (sau khi kết thúc nhiệm vụ).
Mục tiêu:
  • Bổ sung 2 đối tượng nuôi nước lạnh là cá hồi vân và cá tầm vào nghề nuôi thủy sản ở nước ta.
Kết quả đạt được:
  1. 4 tấn cá hồi vân và 2 tấn cá tầm thương phẩm.
  2. 2 công thức thức ăn cho cá hồi vân và 2 công thức thức ăn cho cá tầm.
  3. Quy trình công nghệ nuôi cá hồi vân và cá tầm trong cá hệ thống: bể, ao xây (nước chảy) và lồng lưới trên hồ.