Đề tài, dự án

Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Chủ nhiệm đề tài: Trần Đình Luân
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I 3; Trung tâm đổi mới nghề cá Phần Lan; Trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cá hồi vân NIVA thuộc trường Đại học UMB, Olso, Na Uy và Viện Nghiên cứu Di truyền Na Uy (AFGC)
Kinh phí: 2,949,895,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Sapa (Lào Cai) và Lâm Đồng
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ thành thục cá hồi vân.
  • Nghiên cứu kỹ thuật kích thích sinh sản nhân tạo cá hồi vân.
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo cá hồi vân.
  • Nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở cá hồi vân bố mẹ và quá trình ấp trứng cá.
Mục tiêu:
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ và kích thích sinh sản góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) cung cấp cho nhu cầu nuôi tại Việt Nam
Kết quả đạt được:
Kết quả sử dụng kích dục tố cho thấy có thể sử dụng HCG với liều 3000 UI/kg cá cái hay kết hợp giữa não cá chép (2 mg) và HCG (500 UI) cho 1 kg cá cái đều cho hiệu quả kích thích sinh sản tốt. Thời gian hiệu ứng thuốc ngắn, tỷ lệ đẻ đều đạt 100%, tỷ lệ thụ tinh đạt trên 80% và tỷ lệ nở đạt khoảng 65%. Trong trường hợp không sử dụng kích dục tố mà chỉ tạo dòng chảy mạnh trong bể phải mất từ 24 đến 48 giờ thì việc sinh sản mới hoàn tất, tuy nhiên các thông số sinh sản đều đạt thấp. Do đó sử dụng kích dục tố cho sinh sản sẽ góp phần rút ngắn được thời gian và nguồn nước cấp thiếu do mùa vụ sinh sản thường là cao điểm mùa khô ở các tỉnh miền núi phía Bắc.