Đề tài, dự án

Nghiên cứu tác nhân vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh trên cá hồi vân giống.
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Bệnh
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Kim Chi
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 122,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2011
Năm kết thúc: 2011
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Phân lập vi khuẩn trên cá hồi vân giai đoạn các giống.
  • Xác định một số loài ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá hồi vân giống.
Mục tiêu:
  • Xác định một số tác nhân gây bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra trên cá hồi vân.
  • Mục tiêu cụ thể: phân lập và xác định một số loài vi khuẩn gây bệnh cho cá hồi vân giống; Xác định đến loài ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá hồi vân giống.
Kết quả đạt được:
  1. Danh mục một số bệnh do vi khuẩn gây bệnh trên cá hồi vân giống.
  2. Danh mục một số loài ký sinh trùng xác định được trên cá hồi vân giống.