Kết quả nghiên cứu

leanpham
Hiệu quả của thức ăn sản xuất sinh khối trong ao đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu Bến tre (Meretrix lyrata) nuôi trong ao đất
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí khoa học và phát triển
Tác giả: Lê Văn Khôi
Số tạp chí: Tập 12, số 5
Trang: 690-696