Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn đến khả năng phát triển tuyến sinh dục của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) trong điều kiện nuôi vỗ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Chu Chí Thiết, Nguyễn Bá Lương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Xuân Thu, Trần Văn Đồng
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 28