Kết quả nghiên cứu

leanpham
Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá nhụ bốn râu Eleutheronema tetradactylum trong ao nước biển sử dụng thức ăn công nghiệp

Cá nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum) tên tiếng anh gọi là Fourfinger threadfin là loài cá lớn nhất trong họ cá nhụ. Cá phân bố ở Ấn Độ, Australia, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Chúng sống ở biển và cửa sông. Ở Việt Nam, chúng phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ.

  
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: ISSN 1859-4174
Tác giả: Đỗ Xuân Hải và Trần Thế Mưu Phản biện TS. Nguyễn Quang Huy
Số tạp chí: số 14
Trang: 12 - 13
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333