Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế của nghêu (Meretrix lyrata) nuôi thương phẩm trong ao đất
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Tác giả: Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi
Số tạp chí: số 2
Trang: 199-205
Đường link url: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=93