Kết quả nghiên cứu

leanpham
Mô tả một loài cá mới trong giống Anabas Cloquest, 1816 được phát hiện ở Ninh Bình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Thị Diệu Phương*
Số tạp chí: Số 21 năm 2015
Trang: 87-93
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-21-2015-71/