Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ứng dụng công nghệ sinh học trong chẩn đoán bệnh động vật thủy sản và phát triển vắc – xin dùng trong thủy sản: Thực trạng và đề xuất giải pháp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Đặng Thị Lụa, Phan Thị Vân
Số tạp chí: số 20 năm 2015
Trang: 82-88
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-20-2015-70/