Kết quả nghiên cứu

leanpham
Mô tả ba loài cá mới thuộc giống Spinibarbus (họ Cyprinidae, bộ Cyprininformes) được phát hiện ở tỉnh Quảng Trị
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thị Diệu Phương
Số tạp chí: số 18 năm 2015
Trang: 99-107
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/