Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của một số thức ăn tươi sống đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá Song lai (♂ cá Song vua Epinephelus lanceolatus và ♀ cá Song hổ Epinephelus fuscoguttatus) từ giai đoạn cá bột lên cá hương
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn, Vũ Thị Thanh Nga, Trần Thế Mưu, Phạm Quốc Hùng
Số tạp chí: số 18 năm 2015
Trang: 108-114
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/