Kết quả nghiên cứu

leanpham
Nghiên cứu lựa chọn thức ăn sử dụng ương cá Song vua (Epinephelus lanceolatus Bloch, 1790)
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp
Tác giả: Trần Thế Mưu và ctv